2013 Cyrano

In januari startten de eerste gesprekken over een mogelijke verzelfstandiging van BosBizz en hebben de oprichters de eerste gesprekken over missie, visie en doelstellingen. Opgejut door de dagelijkse gang van zaken, gewoon maar begonnen met voortzetten van BosBizz zoals het tot op dat moment werd georganiseerd. In mei startte het seizoen van het BosTheater en werd een begin gemaakt met de inrichting van het nieuwe bedrijf. Veel gasten waren ten volle bereid om nuttige tips en adviezen te geven. De voorstelling speelt zich dat jaar af rondom een batiljon van het franse leger...en al snel komt de boeuf Cyrano ter tafel.